Finansowanie firmy

Prowadząc własną działalność gospodarczą, przedsiębiorcy bardzo często borykają się z brakiem kapitału do rozwinięcia własnego biznesu. W Polsce, podobnie jak w całej Europie, a inaczej niż w Stanach Zjednoczonych, to system bankowy jest najczęstszym źródłem finansowania przedsiębiorców.

Kredyt bankowy jest jednym z najlepszych sposobów na pozyskanie środków finansowych dla firmy. Widać to przede wszystkim w statystykach, które pokazują, że polscy przedsiębiorcy preferują kredyt kosztem finansowania z rynku kapitałowego. Jest to jednocześnie najszybszy sposób na pozyskanie środków pieniężnych, a stopy procentowe kształtujące się na rekordowo niskim poziomie zwiększają atrakcyjność tej formy finansowania działalności. Dzięki temu przedsiębiorstwa stosunkowo łatwo mogą pozyskać kapitał z rynku i zacząć się szybciej rozwijać.

Jak my możemy pomóc?

Firmom zainteresowanym pozyskaniem finansowania bankowego, pomagamy na każdym etapie procesu procedury bankowej: analizujemy oferty banków pod kątem oczekiwań klienta, wyliczamy zdolność kredytową, przygotowujemy wnioski kredytowe, koordynujemy całą komunikację z bankiem oraz wspieramy klienta w negocjacjach najkorzystniejszych warunków. Jeśli jest to potrzebne, pomagamy także w napisaniu biznes planu.

Każdy z banków funkcjonujących na rynku posiada własną specyfikę swoich produktów. Dzięki posiadanej wiedzy jesteśmy w stanie dopasować produkty oferowane przez poszczególne banki do potrzeb każdego klienta. Dzięki znajomości procedur i regulaminów wszystkich banków, wypracowanym przez wiele lat kontaktom w bankach oraz relacjom z pracownikami, potrafimy błyskawicznie zweryfikować gdzie dany wniosek warto składać, a gdzie raczej klient nie będzie miał szans na uzyskanie finansowania – to znacznie skraca czas całej procedury pozyskania finansowania oraz oszczędza sporo zbędnych kosztów i nerwów.

Banki z którymi współpracujemy:

Wybrane typy produktów dla firm:

Kredyt w rachunku bieżącym (tzw. kredyt obrotowy)

 • środki z kredytu przeznaczane są na bieżącą działalność firmy
 • brak wymogu udokumentowania wydatkowanych środków
 • okres kredytowania to 12 mcy, automatycznie przedłużany na kolejne lata jeżeli konto firmowe zasilane jest systematycznie obrotami w wyznaczonych w umowie kwotach
 • oprocentowanie naliczane jest od wykorzystanej kwoty kredytu
 • kwota przyznanego kredytu uzależniona jest od wysokości przychodów firmy
 • podstawowe opłaty pobierane przy tym produkcie to prowizja za przyznanie kredytu oraz prowizja od niewykorzystanej kwoty limitu kredytowego. Najczęściej naliczana przy wykorzystaniu mniejszym niż 50% przyznanego limitu

Kredyt obrotowy nieodnawialny

 • kredyt może finansować bieżącą działalność gospodarczą Kredytobiorcy, zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, płatność z tytułu akredytywy  i stanowić zabezpieczenie otwartych akredytyw
 • jest wypłacany jednorazowo albo w transzach w formie bezgotówkowej lub gotówkowej
 • kredyt obrotowy udzielany jest na okres nawet do 3 lat, może być wielokrotnie spłacany i ponownie uruchamiany
 • jest łatwym sposobem na zwiększenie płynności finansowej firmy, jednak brak pytań o przeznaczenie środków przekłada się na cenę – jest to droższa forma finansowania niż kredyty celowe
 • wysokość kredytu uzależniona jest najczęściej od wysokości obrotów generowanych przez firmę na koncie firmowym oraz od typu proponowanego zabezpieczenia
 • w niektórych bankach można otrzymać nawet kwoty do 200 000 zł bez zabezpieczenia rzeczowego

Firmowy kredyt gotówkowy

 • produkt bardzo poszukiwany przez właścicieli firm jednoosobowych jednak występujący tylko w kilku bankach
 • najczęściej udzielany na okres do 5 lat
 • cel dowolny przeznaczenia środków
 • minimum formalności, szybkie rozpatrzenie decyzji
 • do 200 000 zł bez zabezpieczeń rzeczowych
 • podstawowe opłaty pobierane przy tym produkcie to prowizja za udzielenie kredytu oraz prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu

Kredyt inwestycyjny

 • kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na finansowanie zakupu maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, ale także na finansowanie budowy, zakupu nieruchomości, czy modernizacji lokalu
 • umożliwia rozwój firmy
 • udzielany również dla spółek celowych
 • istnieje możliwość uzyskania finansowania od 1 dnia działalności gospodarczej
 • uzyskanie kredytu inwestycyjnego zależy często od pomysłu na rozwój, dlatego najważniejszym dokumentem przedstawianym do kredytu jest dobrze i rzetelnie sporządzony biznes plan z projekcją przyszłych przychodów
 • długi okres kredytowania nawet do 25 lat
 • do 80% wartości inwestycji + kredyt VAT
 • zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego najczęściej jest:
  – zastaw, przewłaszczenie lub hipoteka na przedmiocie inwestycji wraz z cesją praw z polisy
  – gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego
  – banki przyjmują też wartość przyszłą nieruchomości po zrealizowanej inwestycji
Sprawdź nas!

Zobacz nasze referencje i skontaktuj się z nami (kontakt).

Z przyjemnością porozmawiamy o potrzebach Twojej Firmy i pomożemy w uzyskaniu najlepszej i najtańszej formy finansowania dostępnej na rynku. Przeprowadzimy Cię bezstresowo przez wszystkie etapy procesu kredytowego.

Jesteśmy przekonani, że dzięki wysokiej jakości naszych usług oraz skuteczności działań, zrobimy pierwszy krok do naszej wieloletniej współpracy z Twoją firmą.