Po co mi ubezpieczenie?

Ubezpieczenie na życie jest najlepszą formą finansowego zabezpieczenia Twoich bliskich na wypadek śmierci lub innych nieprzewidzianych wypadków losowych. Oczywiście nic nie jest w stanie złagodzić bólu i cierpienia po stracie ukochanej osoby, ani żadne pieniądze nie zastąpią męża, żony, ojca ani matki, ale wypłata świadczenia z polisy może pomóc przetrwać rodzinie ciężki okres po stracie bliskiej osoby oraz daje czas na poukładanie spraw i znalezienie nowych źródeł dochodu.

Posiadanie takiego ubezpieczenia jest szczególnie ważne, kiedy decydujemy się zaciągnąć kredyt hipoteczny lub inne istotne zobowiązania. Nawet jeśli bank nie będzie od Ciebie wymagał  posiadania takiego ubezpieczenia, warto o takim ubezpieczeniu pomyśleć.

Co takie ubezpieczenie chroni?

Główną funkcją ubezpieczenia na życie jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Twoim najbliższym. Jest to możliwe dzięki wypłacie wskazanej osobie (najczęściej rodzinie), ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Ale to nie wszystko, zobacz kiedy jeszcze może Ci się takie ubezpieczenie przydać:

Poważne zachorowania
Zawał serca, diagnoza stwierdzająca nowotwór, to są zdarzenia które dotykają już ponad 30% naszego społeczeństwa. Rozszerzając zakres ubezpieczenia na życie o poważne zachorowania, ubezpieczony może otrzymać niezależną sumę ubezpieczenia (np. 50.000 – 100.000 – 500.000 zł, itd.) niezwłocznie po diagnozie. Są to środki, które można przeznaczyć do podjęcia natychmiastowego leczenia, bo często niewiele osób ma odłożone osobne oszczędności na takie nieszczęśliwe zdarzenia.

1 mln EUR na leczenie na całym świecie
Czy wiesz, że już za 64 zł miesięcznie możesz rozszerzyć swoją polisę o umowę dodatkową, która gwarantuje Ci nie tylko konsultacje diagnozy z najlepszymi lekarzami na świecie, ale także i pokrycie kosztów leczenia najpoważniejszych chorób (m.in. nowotworów) w najlepszych szpitalach na całym świecie, aż do kwoty 1 mln EUR rocznie?

Trwała niezdolność do pracy
Niespodziewane zdarzenia (wypadek, choroba) mogą sprawić, że stracisz zdolność do pracy. W takich sytuacjach, utrzymanie dotychczasowego standardu życia rodziny jest często trudne. Same świadczenia z ZUS nie dorównają bowiem Twoim dochodom, a i w przypadku trudnych sytuacji pojawiają się dodatkowe koszty. W takich sytuacjach pomocne może być co miesięczne świadczenie z firmy ubezpieczeniowej, płatne nawet przez wiele lat i indeksowane co rok w górę.

Koszty operacji
Zdarzają nam się różne wypadki, które nie zagrażają życiu, ale jednak wymagają operacji. Zerwanie wiązania w kolanie podczas jazdy na nartach – czas oczekiwania na operację z NFZ to średnio 6 mcy. Dla osób bardziej zamożnych sfinansowanie takiej operacji z własnych środków (np. 7000 zł) nie jest problemem, ale dla wielu jest to kwota, która sprawia, że są zmuszeni czekać w kolejce 6 m-cy z kontuzją. Rozszerzając nasze ubezpieczenie na życie o jedną umowę dodatkową, możemy mieć ochronę na ponad 700 zdarzeń, aby w razie potrzeby mieć środki na szybsze leczenie

To tylko przykłady, a umów dodatkowych może być więcej.

Jak my możemy pomóc?

Wyznajemy zasadę, że ubezpieczenia mają chronić, dlatego nigdy nie łączymy ubezpieczeń z inwestycjami. Jeśli potrzebujesz dobrego ubezpieczenia, doradzimy Ci jak połączyć różne produkty ubezpieczeniowe – najczęściej kilku firm – w jedną całość. Dlaczego kilku? Bo naszym zdaniem, nie ma jednej firmy która wszystko robi najlepiej i do tego w dobrej cenie!

„a ja, mam już ubezpieczenie”…

Rynek ubezpieczeniowy dynamicznie się zmienia. Jeśli od wielu lat posiadasz jakieś ubezpieczenie, albo nawet kilka różnych ubezpieczeń na życie, to przeprowadzimy dla Ciebie analizę tych polis i porównamy je dla Ciebie z wiodącymi obecnie produktami. W toku takich „audytów” niejednokrotnie potrafiliśmy podnieść klientom posiadane sumy ubezpieczenia dwukrotnie, trzykrotnie, zachowując tę samą cenę i rozszerzając dodatkowo zakres ochrony lub bardzo istotnie zmniejszając koszty obsługi obecnych ubezpieczeń.

Sprawdź nas – specjalizujemy się właśnie w ubezpieczeniach na życie.

Wybrane towarzystwa ubezpieczeniowe z którymi współpracujemy:

LogotypyUbezpieczenia

Wybrane typy ubezpieczeń na życie:

Ubezpieczenie na życie z malejącą sumą ubezpieczenia

  • Bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które potrzebują zabezpieczyć swoje zobowiązania finansowe (np. pod kredyt hipoteczny do banku). Dzięki malejącej sumie ubezpieczenia (która spada proporcjonalnie wraz ze spłatą rat kredytowych), takie ubezpieczenie jest dużo tańsze niż standardowe ubezpieczenie kapitałowe.
  • Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu takiego ubezpieczenia o umowy dodatkowe. Warto szczególnie rozważyć opcję „niezdolności do pracy”, gdzie w przypadku zaistnienia takiego zdarzenia, ubezpieczyciel przejmuje obowiązek wypłacania co miesięcznej renty ubezpieczonemu (np. kwoty na pokrycie miesięcznych zobowiązań finansowych, czy bieżące utrzymanie).

Ubezpieczenie na życie ze stałą sumą ubezpieczenia

  • Najbardziej popularny typ ubezpieczenia kapitałowego, gdzie przez cały okres trwania umowy ubezpieczony ma stałą sumę ubezpieczenia.
  • Ubezpieczenia kapitałowe można rozszerzyć o wiele umów dodatkowych, np.: poważne zachorowania (nowotwór, zawał serca, itd.), operacje, trwałe uszczerbki, BestDoctors, itd.
  • W przypadku porównywania ofert różnych firm, warto szczególną uwagę zwrócić na Ogólne Warunki Ubezpieczenia i dział dotyczący wykluczeń – czyli kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania. Czasem różnice w tym obszarze są bardzo duże i właśnie dzięki takim wykluczeniom często firmy mogą zaoferować dużo niższe składki.

Ubezpieczenie na życie z funduszami inwestycyjnymi

  • Ubezpieczenie, które w założeniu ma spełniać funkcje „inwestycyjne” i „ochronne”. W naszej ocenie, podobnie jak w przypadku większości produktów typu 2 w 1, sprawdza się ono nie najlepiej. Nie jest to bowiem ani optymalny sposób na oszczędzanie (bardzo wysokie koszty i prowizje!), ani dobra opcja ochrony (często bardzo niskie sumy ubezpieczenia).
Sprawdź nas!

Świadcząc profesjonalne usługi doradcze, współpracujemy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi. Jesteśmy niezależnym agentem – każdorazowo dobieramy najlepszy produkt pod konkretne potrzeby klienta.

Z przyjemnością porozmawiamy o Twoich potrzebach i pomożemy Ci w uzyskaniu najlepszego zakresu ubezpieczenia, w najlepszej cenie – sprawdź nasze referencje i skontaktuj się z nami (kontakt).

Nasze usługi są bezpłatne.