Dlaczego leasing?

Leasing jest drugą obok kredytu, najpopularniejszą formą finansowania inwestycji, która umożliwia korzystanie z rzeczy, a w ostatecznym rozrachunku – także jej nabycie, bez konieczności jednorazowego angażowania dużych środków własnych.

Podstawowa różnica pomiędzy leasingiem a kredytem jest taka, iż przez cały okres trwania leasingu nie jesteśmy właścicielem przedmiotu leasingu (auta, maszyny, nieruchomości, itd.). Ratę którą płacimy, można więc porównać do czynszu – płacimy za możliwość użytkowania danego przedmiotu leasingu. Opłacając ostatnią ratę (wykup), mamy prawo (nie obowiązek) wykupić dany przedmiot leasingu na własność.

Podstawowe zalety leasingu:

Korzyści podatkowe – to bardzo elastyczny sposób na zarządzanie kosztami uzyskania przychodu w firmie,
• Łagodniejsze wymogi formalne niż w przypadku kredytu bankowego (często wystarczy odpowiedni udział własny, aby skorzystać z uproszczonej procedury i nie przedstawiać żadnych dokumentów finansowych),
• Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, więc suma aktywów nie ulega zmianie przy jednoczesnym wzroście zysku,
• Leasing operacyjny nie jest uwidaczniany jako zobowiązanie w bilansie, więc nie powiększa zadłużenia firmy,

Podstawowe wady leasingu:

• Trudno jest się wycofać lub spłacić leasing przed końcem trwania umowy (można odstąpić od umowy leasingu na rzecz osoby trzeciej, ale jest to zazwyczaj transakcja obarczona dużymi kosztami).
• W przypadku upadłości firmy leasingowej, przedmiot leasingu pozostaje własnością finansującego (dlatego warto z rezerwą pochodzić do super ofert zupełnie nie znanych nam firm)
• Często musimy zaakceptować pewne koszty dodatkowe, które nie pojawiają się przy kredytach – np opłaty za każde wskazanie przez leasingodawcę właściciela pojazdu, jeśli fotoradar zrobi nam zdjęcie, opłata od 150 zł rocznie w górę za to, że sami chcemy ubezpieczyć (taniej!) auto, itd.

Jak my możemy pomóc?

Naszą rolą jest znalezienie dla Ciebie najtańszej oferty leasingu na rynku. W przypadku kilku firm, jesteśmy także w stanie zapewnić kompleksową obsługę całego procesu pozyskania finansowania – od znalezienia oferty, aż po podpisanie w imieniu firmy leasingowej umowy.

Specjalizujemy się w leasingach samochodowych oraz leasingach maszyn.

Wybrane firmy leasingowe z którymi współpracujemy:

LogotypyLeasing

Wybrane typy produktów leasingowych:

Leasing operacyjny

  • na czas trwania umowy, właścicielem przedmiotu leasingu jest zawsze finansujący (czyli firma leasingowa) i to on go amortyzuje
  • wszystkie opłaty leasingowe stanowią dla korzystającego koszty uzyskania przychodu w pełnej wysokości netto
  • w ujęciu podatku VAT leasing operacyjny traktowany jest jako usługa, w związku z czym podatek VAT naliczany jest od każdej raty leasingowej

Leasing finansowy

  • można go traktować jako alternatywę dla kredytu – to korzystający jest właścicielem przedmiotu leasingu i go amortyzuje
  • opłaty leasingowe stanowią dla korzystającego koszty uzyskania przychodów jedynie w części odsetkowej
  • w ujęciu podatku VAT leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towarów, w związku z czym podatek VAT naliczany jest „z góry” od wszystkich rat leasingowych (kapitał wraz z odsetkami)

Leasing zwrotny

  • leasing zwrotny to umowa, w oparciu o którą finansujący odkupuje określoną rzecz od dotychczasowego właściciela, po czym oddaje mu ją do używania jako korzystającemu (najczęściej na zasadach leasingu operacyjnego)
  • pozwala to uwolnić firmie gotówkę ze środków trwałych
Sprawdź nas!

Zobacz nasze referencje i skontaktuj się z nami (kontakt).

Z przyjemnością porozmawiamy o Twoich potrzebach i pomożemy w uzyskaniu najlepszej i najtańszej formy finansowania dowolnego przedmiotu leasingu.

Nasze usługi są bezpłatne.