Usługa zawieszona ;-)
Aktywnie Zarządzany Portfel TFI

W ramach niniejszej usługi, prowadzimy modelowy portfel funduszy inwestycyjnych i na bieżąco dzielimy się z naszymi klientami wszystkimi decyzjami inwestycyjnymi z nim związanymi. Naszym celem jest wykazanie, iż aktywne zarządzanie funduszami (szczególnie w długim horyzoncie) pozwala osiągać znacznie lepsze wyniki, niż stosowanie strategii „kup i trzymaj” (więcej szczegółów na blogu).

Otrzymując nasz newsletter, możesz wedle własnego uznania kopiować nasze transakcje, a tym samym uzyskiwać podobne stopy zwrotu, na własnym rachunku.

Strategia absolutnej stopy zwrotu i wyniki

Patrząc na rynki w horyzoncie średnio i długoterminowym, dążymy do maksymalnego wykorzystania potencjału zarobku na funduszach akcji (w okresach ich hossy), a jednocześnie bezwzględnie przestrzegamy zasad zarządzania ryzykiem, chroniąc kapitał i wypracowane zyski w czasie dekoniunktury (bessy).

Aktywnie Zarządzany Portfel TFI wystartował w styczniu 2015 r. Poniżej prezentujemy najbardziej aktualne wyniki i statystyki naszego portfela:

Historia zmian w portfelu:
5.I.2015 – zakup funduszy akcyjnych ()
24.IV.2015 – konwersja funduszy akcyjnych () do funduszy obligacji i rynku pieniężnego
18.IX.2015 – konwersja funduszy bezpiecznych do funduszy akcyjnych ()
2.XII.2015 – konwersja funduszy akcyjnych () do funduszy obligacji i rynku pieniężnego
7.I.2015 – część funduszy bezpiecznych (~19%) konwertujemy do funduszy inwestujących w rynek złota ()
28.I.2016 – pozostałe fundusze bezpieczne konwertujemy do funduszy akcyjnych ()
29.III.2016 – sprzedaż wszystkich jednostek (poza rynkiem)
11.IV.2016 – zakup funduszy akcyjnych ()
17.X.2016 – konwersja funduszy akcyjnych () do funduszy obligacji i rynku pieniężnego
21.XI.2016 – część funduszy bezpiecznych (20%) konwertujemy do funduszy inwestujących w rynek złota ()
25.I.2017 – zwiększenie zaangażowania w fundusz inwestujący w rynek złota do 60% ()
20.III.2017 – zwiększenie zaangażowania w fundusz inwestujący w rynek złota do 75% ()
IV-V.2017 – konwersja funduszy akcyjnych i rynku złota () do funduszy obligacji i rynku pieniężnego (strategia ochrony kapitału)
Od V.2017… wszystkie zmiany w portfelu można bezpłatnie śledzić na stronie: myFund.pl

Gdzie najlepiej i najtaniej kupować fundusze inwestycyjne?

Naszym klientom polecamy konto w BossaFund.pl. Uważamy, że oferta DM BOŚ S.A. jest obecnie jedną z lepszych na rynku – otrzymujemy dostęp do bardzo szerokiego wyboru funduszy, a wszystko z zerową prowizją za zakup. Samo konto również jest bezpłatne. Jeśli jeszcze nie posiadasz rachunku w BossaFund.pl, możesz je otworzyć  tutaj:

ButtonBossaFund

Jak zacząć?

Najprostszą metodą jest bezpośredni kontakt z nami. Po dodaniu Twojego adresu e-mail do naszej bazy, będziesz regularnie otrzymywać od nas wiadomości, przed każdą ewentualną modyfikacją składu naszego portfela. Zainteresowany? Dopisz się:

Wszelkie informacje związane z Aktywnie Zarządzanym Portfelem TFI są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analizy nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny instrumentów finansowych, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego. Są one tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym Creditoo oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na ich podstawie.

  • Jak zyskać na hossie i nie stracić na bessie

    Planujesz zacząć oszczędzać na edukację swojego dziecka, albo swoją przyszłą emeryturę, ale nie wiesz jak zacząć, jaki fundusz wybrać? A może już oszczędzasz, ale nie masz czasu na analizowanie rynków i nie wiesz kiedy i jakie fundusze kupić (akcyjne, obligacyjne) lub kiedy się z nich wycofać? Jeśli tak, sprawdź nasz Aktywnie Zarządzany Portfel TFI. Od stycznia 2015 r. prowadzimy nasz modelowy portfel TFI, którego celem jest maksymalizacja zysków w trakcie hossy, a jednocześnie ochrona kapitału w trakcie spadków (bessy). W ramach tej usługi dzielimy się bezpłatnie wiedzą o rynku oraz naszymi decyzjami inwestycyjnymi. Chcemy pokazać, że długim horyzoncie czasu, metoda aktywnie zarządzanego portfela jest lepsza i bardziej efektywna, niż metoda „kup i trzymaj”.

    Więcej